To doskonała okazja abyś mógł bezpośrednio zwrócić się do swoich wyborców – zwłaszcza tych, którzy nie mają Internetu, a w szczególności do tych co mają czas by zapoznać się z Twoimi słowami. Wydrukujemy dla Ciebie profesjonalny list, ale pamiętaj, że dobrze jest aby do listy została dołączona ulotka z Twoim wizerunkiem. Dlaczego? A czy nie masz wrażenia, że jesteś ciekawy jak wygląda osoba, z którą znasz się tylko ze słyszenia lub z korespondencji w internecie? Twój wyborca też jest ciekawy jak wygląda kandydat, na którego chce oddać głos.